top of page

Evelyn Maria Group

Public·12 members

Buod Ng Salawahang Pag Ibig Ni Lope K Santos


Buod ng Salawahang Pag-ibig ni Lope K. Santos
Salawahang Pag-ibig ay isang nobelang isinulat ni Lope K. Santos, na itinuturing na ang unang sosyalistang nobela sa Asya. Ito ay inilathala noong 1909 sa pahayagang Sampaguita, na itinatag at pinatnugutan din ni Santos. Ang nobela ay tumatalakay sa mga suliranin at pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka sa ilalim ng mapagsamantalang sistema ng kolonyalismo, kapitalismo, at pyudalismo. Ito ay naglalarawan din ng mga ideya at simulain ng sosyalismo, na nagsusulong ng pantay-pantay na lipunan at malayang pag-ibig.


Ang nobela ay sumusunod sa buhay at pag-ibig ng dalawang magkaibigang si Delfin at Felipe, na may magkaibang pananaw at layunin sa buhay. Si Delfin ay isang mayamang at makabayang binata, na naniniwala sa malayang pag-ibig at katarungan panlipunan. Siya ay umiibig kay Meni, isang mahirap at magandang mananahi na nagtatrabaho sa isang pabrika. Si Felipe naman ay isang dukhang at makatotohanang binata, na nagtatrabaho bilang isang mamamahayag at sumusuporta sa kilusang manggagawa. Siya ay umiibig kay Teta, isang mayaman at konserbatibong dalaga, na nakatakdang ikasal sa isang mayamang lalaki na si Don Luis.


DOWNLOAD: https://8ficapverpi.blogspot.com/?file=2w4riZ


Ang nobela ay nagpapakita ng mga salungatan at tunggalian sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap, ng mga mapagsamantala at mapagsamantala, at ng mga repormista at rebolusyonaryo. Ito ay nagpapahiwatig din ng mga posibilidad at hamon ng pagbabago sa lipunan, na nakasalalay sa pagkakaisa at pakikibaka ng mga api at inaapi. Ang nobela ay nagtatapos sa isang trahedya, kung saan ang mga bida ay nasawi dahil sa kanilang pag-ibig at paninindigan.


Mga Tauhan

 • Delfin - ang bida ng nobela, na isang mayamang at makabayang binata, na umiibig kay Meni. • Felipe - ang kaibigan ni Delfin, na isang dukhang at makatotohanang binata, na umiibig kay Teta. • Meni - ang minamahal ni Delfin, na isang mahirap at magandang mananahi, na nagtatrabaho sa isang pabrika. • Teta - ang minamahal ni Felipe, na isang mayaman at konserbatibong dalaga, na nakatakdang ikasal kay Don Luis. • Don Luis - ang mapanirang asawa ni Teta, na isang mayamang lalaki, na nagsasamantala sa mga manggagawa at magsasaka. • Kapitan Basilio - ang ama ni Teta, na isang makapangyarihang lupaing may-ari, na kaalyado ni Don Luis. • Aling Rosa - ang ina ni Meni, na isang mabait at mapagmahal na ina, na naghihirap sa buhay. • Andres - ang kapatid ni Meni, na isang masipag at matapang na manggagawa, na sumasali sa mga welga at demonstrasyon. • Lola Sela - ang lola ni Delfin, na isang matalino at mapagbigay na matanda, na tumutulong sa mga mahihirap. • Padre Mateo - ang kura paroko ng bayan, na isang mapagkunwaring pari, na sumusuporta sa mga mayayaman at mapagsamantala.
Mga Tema
Ang nobela ay naglalaman ng mga sumusunod na tema: • Pag-ibig - ang nobela ay nagpapakita ng iba't ibang uri at anyo ng pag-ibig, tulad ng malayang pag-ibig, salawahang pag-ibig, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ay ipinakita bilang isang makapangyarihang damdamin, na kayang magbigay ng saya, lungkot, sakripisyo, at kamatayan. • Kahirapan - ang nobela ay naglalarawan ng mga kalagayan at karanasan ng mga mahihirap sa lipunan, na nakararanas ng pagsasamantala, pang-aapi, gutom, sakit, at kamatayan. Ang kahirapan ay ipinakita bilang isang resulta ng hindi pantay na sistema ng lipunan, na nagbibigay ng pribilehiyo sa iilan at pagkakait sa marami. • Sosyalismo - ang nobela ay nagtataguyod ng mga ideya at simulain ng sosyalismo, na nagsusulong ng pantay-pantay na lipunan at malayang pag-ibig. Ang sosyalismo ay ipinakita bilang isang solusyon sa mga problema at krisis ng lipunan, na nangangailangan ng pagkakaisa at pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka.
Mga Sanggunian
Lope K. Santos. (1909). Salawahang Pag-ibig. Sampaguita.


Bienvenido Lumbera. (2000). Revaluation: Essays on Philippine Literature, Cinema and Popular Culture. University of the Philippines Press.
 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  bottom of page